Where will you go

 ... next?

STRATEGIE-ORGANISATIEONTWIKKLING-SUPPORT

WAARDE CREATIE

Clienten kiezen voor Executive Consultancy

in situaties waarbij ...

Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation

     De organisatie worstelt met 

     stellen van strategische doelen

Leiders worstelen om nieuwe stappen voorwaarts te definiëren voor de toekomst. Daarmee de continuïteit in gevaar brengend. Mensen hebben het gevoel dat ze vast zitten en in rondjes gaan.

Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation

     De organisatie worstelt om 

     haar doelen te bereiken

De zakelijke propositie en/of de organisatie, mist de benodigde kracht. Er wordt tijd verspild. Mensen beginnen excuses te maken en vallen terug op vertrouwde strategieën en gedrag.

3

Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation

De organisatie worstelt met

  implementeren v/d strategie

Processen en middelen zijn niet afgestemd om de doelen te bereiken. Mensen raken gefrustreerd over hun leiders en nemen alternatieve routes. Team spirit en samenwerking degradeert.

2

Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation

    Het rendement niet in lijn is

    met de verwachtingen

Doelen worden bereikt maar het rendement is teleurstellend. Lage contributie marges en hoge vaste kosten wijzen op een imago probleem en/of een gebrek aan focus.

4

1

 

WAT WIJ DOEN

Wij helpen leiders die willen dóórpakken om duidelijkheid te krijgen over welke stappen ze kunnen nemen, hoe en wanneer ze te nemen en welke resultaten ze kunnen verwachten. We bouwen aan een energieke organisatie waarin mensen waarde en plezier in hun werk vinden.

HOE

Een kop koffie en een goed gesprek zijn vaak de basis voor
herkenning, inspiratie en motivatie. Gaan we verder?
Dan doorlopen we de volgende stappen.
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Executive Consultancy - Strategy | Coaching | Organisation
Ambities en Doelen vaststellen
waardoor mensen richting ervaren, geïnspireerd raken, energie krijgen en willen (méé)doen.
Een Team bouwen
met leden die de ontwikkelingen écht willen en kunnen uitvoeren
Overtuiging benoemen
en verspreiden, zodat deze de basis worden voor de stijl van leiding geven van managers en het gedrag van medewerkers.
Tot leven brengen
door keuzes te (doen) maken en deze te doorleven, zodat steeds de allerbelangrijkste uitdagingen op dít moment worden gerealiseerd of opgelost.
Equiperen
zodat iedereen beschikt over de benodigde attitude, kennis, vaardigheden en tools.
Activeren

zodat iedereen ervaart wat het betekent om (nog niet) te handelen conform gemaakte keuzes.

Borgen

in cultuur en structuur zodat iedereen zelf verantwoordelijkheid blijft nemen voor ook hun ‘Resultaat met Plezier’.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen unieke set van kenmerken en uitdagingen. Het is dus onwaarschijnlijk dat er een "one-size-fits-all" model of proces is, dat alle antwoorden geeft. Daarom benaderen wij elk vraagstuk met empathie en als expliciet uniek en karakteristiek. Wij vinden de antwoorden waarmee u zich onderscheidt van de rest, door zo uniek te zijn als u bent.

Executive Consultancy gebruikt de principes en methodes van Swarm Organisation TM. Voor meer informatie over deze nieuwe innovatieve organisatie vorm klik op het logo hiernaast.

 
 

OVER ONS

WIJ GELOVEN

Dat goede leiders mensen inspireren en managen "by example".

Dat gemotiveerde mensen de sleutel zijn tot succes, ongeacht inhoud of context.

Dat de eigen toegevoegde waarde kennen, van vitaal belang is voor ieder individu of organisatie.

Dat toegevoegde waarde ons enige bestaansrecht is en haar kracht een maatstaf voor succes en groei.

Dat verandering de enige constante is en daarom flexibiliteit en creativiteit essentiele kern kwaliteiten zijn.

DAT NIETS ONMOGELIJK IS, TENZIJ JE OVERTUIGING DAT ANDERS BEPAALT

Evert Bleijenberg MBA
Onconventioneel Strateeg
Evert Bleijenberg MBA | Executive Consultancy

Fris denker, motivatie (s)preker, auteur, onconventioneel & authentiek in Strategie en Organisatieontwikkeling. Werkte voor menig internationaal bedrijf op directie niveau, in zowel private als publieke sector. Vervulde sleutelrollen bij ontwikkeling van diverse High-Tech bedrijven in Europa. Participeerde in ca. 35 mid-sized M&A projecten. Ruime ervaring in strategie - & (re)organisatie ontwikkeling, M&A en start-ups. Is management consultant sinds 1999. Door zijn unieke benadering van strategische management vraagstukken verwierf hij een reputatie als zijnde prettig onconventioneel en buitengewoon effectief. Auteur van het boek Swam Organisation.

Evert werkt samen met:
Karoline Ligthart | Executive Consultancy
Karoline Ligthart Bsc.
Sr. Counseler
& Coach

Sr. Counseler - Coach - Mediator. Heeft meerdere MKB bedrijven gemanaged en geholpen. Werkt met mensen in uiteenlopende situaties en op verschillende niveau's om persoonlijk welzijn, ontwikkeling en interpersoonlijke  relaties te verbeteren. Zowel privé als in zakelijke kwesties.

Rob Heinsbroek Ing.
Sr. Management Consultant

Sr. Management Consultant -Commercieel Specialist - Serieel Entrepreneur. Rob is een ervaren management consultant. Zijn specialisme ligt in de integratie van producten, diensten, marketing formules en internationale zakelijke ontwikkeling. 
 

Drs. Danielle Bekink
Psycholoog in Werk & Organisatie

Psycholoog - Master in Werk & Organisatie en Gezondheid op het werk. Danielle heeft gewerkt in zowel de private als de publieke sector. Zij heeft veel ervaring op het gebied van organisatie ontwikkeling en reorganisaties binnen complexe organisatorische structuren.

 

CONTACT

Caribisch Nederland

Kaya International 118-3
Kralendijk, Bonaire CN

Mob: +31 6 2124 2048

evert@xecutiveconsultancy.com

Nederland

Taludweg 53

Hilversum, The Netherlands
Mob: +31 6 2124 2048

evert@xecutiveconsultancy.com